Komisjoni määrus (EÜ) nr 356/2006, 28. veebruar 2006 , millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1. – 31. märts 2006