Sprawa C-330/06: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii