Kohtuasi C-330/06: 27. juuli 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa