Sag C-330/06: Sag anlagt den 27. juli 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland