2006/657/EÜ: Komisjoni otsus, 29. september 2006 , millega rakendusasutustele antakse üle Bulgaarias ühinemiseelsel perioodil põllumajanduse ja maaelu arendamiseks ettenähtud ühinemiseelsete meetmete toetuse haldamine