Ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ning liikmesriikide vahel sõlmitud partnerluslepinguga loodud parlamentaarne ühisassamblee - RESOLUTSIOON Toiduabi ja toiduga kindlustatuse kohta