Akt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta - KOLMAS OSA: ALALISED SÄTTED - I JAOTIS:INSTITUTSIOONIDE POOLT VASTUVÕETUD AKTIDE KOHANDAMINE - Artikkel 20