Komisjoni määrus (EÜ) nr 1347/2004, 23. juuli 2004, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2004. aasta juulis esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla