Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis sisaldab Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse direktori poolt esitatud finantsaasta 2002 eelarve täitmise aruande kinnitamise otsuse kommentaare