Usnesení Evropského parlamentu obsahující poznámky k rozhodnutí o udělení absolutoria řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002