Ettepanek Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93