Kirjalik küsimus E-5817/10 Marisa Matias (GUE/NGL) komisjonile. Reisibüroo Marsans: töötajate ja klientide olukord