Nõukogu määrus (EÜ) nr 154/2004, 26. jaanuar 2004, kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, millega pikendatakse Euroopa Majandusühenduse ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelises Côte d'Ivoire'i rannikuvetes kalastamise kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimalusi ja rahalist toetust käsitleva protokolli kehtivusaega ajavahemikuks 1. juuli 2003 kuni 30. juuni 2004