Kirjalik küsimus E-4153/05 Esitaja(d): Albert Maat (PPE-DE) ja Joseph Daul (PPE-DE) komisjonile. Euroopa Toiduohutuse Ameti (ingliskeelne lühend EFSA) teaduslik arvamus BHV1-nakkuse kohta veisekarjades (EFSA-Q-2005-018)