Komisjoni määrus (EÜ) nr 2008/2005, 8. detsember 2005 , millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär