Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 stycznia 2005 r.$