Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 20. jaanuar 2005.$