Kirjalik küsimus E-3113/04 Esitaja(d): Erik Meijer (GUE/NGL) ja Kartika Liotard (GUE/NGL), komisjonile. Tekstiilide import kolmandast maailmast, mille tootmine on kaasa toonud ravimatuid haigusi, keskkonna tõsise saastumise ja ressursside hävimise