Kirjalik küsimus E-3674/05 Esitaja(d): Proinsias De Rossa (PSE) komisjonile. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) meretöö norme käsitleva konventsiooni ülevõtmine Euroopa Ühenduse õiguses