Esimese Astme Kohtu 8. juuni 2005. aasta määrus kohtuasjas T-287/03: Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA) versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Tühistamishagi — Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Ilma liikmesriigi eelneva nõusolekuta sellest riigist saabunud dokumendi sisu mitteavaldamine)