Täiendavad kohustuslikud tingimused garantiilepingule, mis käsitleb eksporditehingute garanteerimist ühiselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike garanteerimisasutustega