Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 15. juuli 2004.$