Kirjalik küsimus E-0252/05 Esitaja(d): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) nõukogule. Sotsiaalse platvormi osalemine Troika kohtumisel