Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 23. veebruar 2006.