2005/882/EÜ: EÜ–EFTA Ühistransiidi Ühiskomitee otsus nr 6/2005, 4. oktoober 2005 , millega muudetakse 20. mai 1987 . aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni