Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda EMPs kohaldatav tekst