Komisjoni määrus (EÜ) nr 1698/2006, 16. november 2006 , millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused