Kirjalik küsimus E-4731/06 Esitaja(d): Jens Holm (GUE/NGL) komisjonile. Kliimamuutused ja põhjendamatud subsiidiumid USAs