Esimese Astme Kohtu määrus (kolmas koda), 13. detsember 2005.