2004/590/EÜKomisjoni otsus, 4. juuni 2004, Küprose veiste andmebaasi täielikult töökorras olevaks tunnistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1969 all) (Autentne on üksnes kreekakeelne tekst)(EMPs kohaldatav tekst)