Kirjalik küsimus E-1421/06 Esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann (PSE) ja Maria Matsouka (PSE) nõukogule. Esimest töölepingut käsitleva Prantsuse seaduse mõju: sotsiaalkonfliktid ja tööturu vähenenud turvalisus