Komisjoni määrus (EÜ) nr 1362/2005, 18. august 2005, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse niituimlutsu püük ühenduse ja rahvusvahelistes vetes ICES V, VI ja VII püügipiirkonnas