Euroopa Keskpanga arvamus — 9. detsember 2005 , — Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta teatavate tähtaegade osas (CON/2005/53)