Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 9. prosince 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty (CON/2005/53)