Kohtuasi C-389/04: Euroopa Ühenduste Komisjoni 10. septembri 2004 . aasta hagi Prantsuse Vabariigi vastu