Komisjoni määrus (EÜ) nr 791/2006, 24. mai 2006 , millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma