Norra ametiasutuste teatis regionaalselt diferentseeritud sotsiaalkindlustusmaksete kohta — EFTA järelevalveamet otsustas mitte esitada vastuväiteid teavitatud meetme suhtes