Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.4018 — E D & F Man/Safic Alcan (Natural Products)) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda EMPs kohaldatav tekst