Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele alkoholi ja alkohoolsete jookide suhtes kohaldatavate aktsiisimäärade kohta (esitatud vastavalt artiklile 8 nõukogu direktiivis 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta) KOM(2004) 223 lõplik