Skriftlig forespørgsel E-2590/06 af Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) til Rådet. Sikkerhed