Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4412 — Permira Holdings Ltd/BorsodChem) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst