Komisjoni määrus (EÜ) nr 1813/2004, 19. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1433/2003, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses rakendusfondide, rakenduskavade ja rahalise abiga