Kirjalik küsimus E-3427/05 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), komisjonile. Kinnisvara käibemaks