Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele-Nanoteadused ja naotehnoloogiad: Euroopa tegevuskava 2005–2009