Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ja Euroopa Komisjoni deklaratsioon Guinea Vabariigi kohta