Komisjoni määrus (EÜ) nr 78/2006, 18. jaanuar 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1065/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Saksa sekkumisameti valduses oleva odra eksportimiseks ette nähtud kogusega