2004/737/EÜ:Nõukogu otsus, 21. oktoober 2004, millega lubatakse Itaalial kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 2 lõikest 1