Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1293/2004, 30. aprill 2004, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77 Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta