Kirjalik küsimus E-4415/06 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Saatjata alaealiste kinnipidamine Ateena Välismaalaste Ametis