Kirjalik küsimus E-7429/10 Marina Yannakoudakis (ECR) komisjonile. ELi liikmesriikide transporditoetused